ביקורת ספר: הפיקוד העליון – אנשי צבא או מדינאים – מי ינהיג במלחמה? מאת: אליוט א' כהן

ספרו של אליוט א' כהן, פרופסור ללימודים אסטרטגיים בבית הספר ללימודים בינלאומיים מתקדמים ע"ש פול ניצה שליד אוניברסיטת ג'ונס הופקינס, "הפיקוד העליון" הוא עוד ספר מ"סדרת מנהיגות". הספר, כשמו, מתעסק בשאלה, מי צריך להנהיג במלחמה, אנשי צבא או מדינאים. בספרו הוא מביא את תיאור המתח קראו עוד.

גיוס חרדים – מי באמת אחראי למצב בו אנו מצויים כיום?

בניגוד לשמועות החורשות בימינו, דוד בן גוריון, ראש ממשלתנו הראשון, אינו אחראי למצב בו אוכלוסייה שלמה של חרדים איננה מתגייסת לצה"ל. עם הקמת המדינה, החליט דוד בן גוריון ראש הממשלה, לתת פטור למספר קטן של אברכים, 400 במספר, וזאת כדי לשמר את לימוד היהדות שהופסק קראו עוד.

מלחמת העצמאות של ישראל – מיתוס מול מציאות

לפי המיתוס הציוני מלחמת העצמאות הייתה מלחמת דוד מול גוליית. מדינה חדשה, קטנה ובודדת נלחמה מול צבאות ערב, מכל המדינות הערביות שסבבו אותה. המציאות מורכבת יותר ומערערת את המיתוס הידוע מימי קום המדינה. ראשית, אין ספק שמלחמת העצמאות הייתה הישג ראוי, אולם אם מסתכלים על קראו עוד.

האמת ההיסטורית: מי באמת עזר להקמתה של מדינת ישראל?

בניגוד להצהרות של נשיאי ארצות הברית שהגיעו לישראל בדבר מחויבות היסטורית בין אמריקה לישראל מאז ימי מלחמת העצמאות, ההיסטוריה מלמדת אותנו שבעבר התנהגותם הייתה אחרת. ישראל אינה חייבת את הקמתה לארצות הברית. האמת היא, שהיחסים בין שתי המדינות התחממו רק לאחר מלחמת ששת הימים. ארצות קראו עוד.