אודות

אתר רגעים היסטוריים הינו אתר פרטי עצמאי המציג אירועים חשובים וחדשותיים נבחרים בהווה ובוחן אותם בהקשר היסטורי, בין היתר בהיבטי פוליטיקה, תרבות, ספורט, סכסוכים ודת.