התפרצות האבולה: עשר עובדות אודות הוירוס הקטלני

1. לא ידוע כיצד נוצר הוירוס, במילים אחרות לא יודעים מהו המקור ולכן כל כך קשה לטפל בו. 2. אחוזי התמותה מהוירוס עומדים על 90 אחוזים. 3. אין טיפול בוירוס, לכן הוא כה קטלני. 4. עד היום ההתפרצויות של הנגיף היו באפריקה ובמערב אפריקה בעיקר. קראו עוד.

לבנסבורן התכנית הנאצית הסודית לשינוי הדמוגרפיה שנכשלה כישלון חרוץ

במלחמת העולם הראשונה הייתה הילודה בגרמניה בירידה, נושא זה הדאיג במיוחד את ראשי השלטון הגרמני. לנאצים היו תוכנית ליישב שטחים נרחבים במזרח אירופה בילדים ארים וללא אחוזי ילודה גבוהים חזון זה לא יוכל להתממש. לכן הם העלו רעיון שמטרתו שינוי המצב באופן קיצוני, שבו יש קראו עוד.