כיצד אירופה תרמה לכך שהמזרח התיכון מתפורר

בתחילת המאה העשרים, אפשר היה להגדיר את יבשת אירופה כיבשת בה שכנו המעצמות החזקות בעולם. ההבדלים בינן לבין שאר מדינות העולם היה עצום, ורק שתי מלחמות עולם, שגרמו להרס כלכלי ופיזי פגעו בהן ויצרו פער בינן למדינות אחרות, כמו ארצות הברית, שהלך ונסגר. אחד מהצדדים קראו עוד.

יום חמישי – ה-21 בפברואר – חלים בו י"א באדר, היום בו נפל טרומפלדור וגם תענית אסתר

השנה התקיים בלוח העברי משהו מעניין. תענית אסתר, שבדרך כלל מתקיימת ב-י"ג באדר, התקיימה השנה בתאריך י"א באדר, בו כזכור, נפל יוסף טרומפלדור וזה גם היום שנקבע  לזכרו. לגבי תענית אסתר מוסבר, כי כאשר פורים נופל ביום ראשון, תענית אסתר מתקיימת ביום חמישי שלפניו והתאריך קראו עוד.