סיפורו המורכב של אליעזר גרינבוים

שיתוף הפעולה של יהודים עם הנאצים ועוזריהם הוא אחד מהסוגיות הנפיצות ביותר בתולדות ההיסטוריה של השואה. יהודים רבים, שהיו לדוגמה קאפואים, נרצחו בישראל בשל חשדות שהם היו משתפי פעולה עם הגרמנים. בנוסף הואשמו חברי מועצת היודנראט, שניהלו את הגטאות בכך שהם לא המרידו את תושבי הגטו ובזכות העובדה שמילאו אחר הוראות המרצחים הם גרמו לנזק רב. זהו דיון בעל פנים רבות, וסיפורו המורכב של אליעזר גרינבוים ממחיש עד כמה הדעות חלוקות וקשה לשפוט באופו אובייקטיבי את הסוגיה גם ממרחק של זמן.

קאפו ניהל עבור הגרמנים את חייהם של האסירים, הוא הכה אותם בברוטאליות, אולם היו גם עדויות על קאפואים שהצילו את חייהם של אסירים רבים. לעיתים הם היו אחראים על חיים ומוות, בשל תפקידם הם קיבלו הטבות כגון חדר נפרד ומזון רב יותר.

אביו של אליעזר גרינבוים היה שר הפנים הראשון של מדינת ישראל, למרות שבתחילת חייו היה חבר בתנועת הבונד שהייתה אנטי ציונית באופן מובהק. אליעזר גרינבוים היה קומוניסט כל חייו. הוא נלחם לצידם במלחמת האזרחים של ספרד ולמרות שגינה את סטאלין ונזרק משורותיהם בפולין הוא שמר להם פינה חמה בלב כל ימי חייו.

עם פרוץ המלחמה ברח אליעזר גרינבוים לצרפת, אך כאשר הנאצים כבשו את צרפת, כמו יהודים רבים גם הוא נשלח למזרח. כמה שבועות לאחר שהגיע לאושוויץ החל לתפקד כקאפו, ומכאן יש שפע של עדויות סותרות על התנהגותו. יש כאלו שרואים בו אדם שהפליא את מכותיו באמצעות מקל, בעיקר ביהודים חרדים ואף ארגן רשימות של נשלחים לתאי הגזים. לעומת זאת אחרים טענו שהיה גם מתחשב והסיבה שהקפיד על יציאה לעבודה הייתה שהבין את דינו של אדם שלא יצא מהמיטה בבוקר. יש אף שטוענים שהגן על יהודים בפני הקאפו הפולני שהיה אכזרי אף יותר ומעולם לא שלח אפילו יהודי אחד לתאי הגזים.

בסוף המלחמה הועמד גרינבוים לדין פעמיים באשמת שיתוף פעולה עם הנאצים – גם בצרפת וגם בפולין. הוא סולק ולא הוענש בצורה חמורה, לבסוף למרות שלא היה ציוני מימיו הוא החליט לעלות לארץ ישראל ולהשתתף במלחמת השחרור למרות שהיה פטור מפאת גילו- 40. הוא נפל בקרב על רמת רחל. על הקרב ברמת רחל יש עדויות רבות שהפכו עם השנים למיתוס ואגדות אורבניות- יש הטוענים שהסתער לעבר האויב כאשר היה חשוף וזאת למרות שידע את הסיכונים, מעין משאלת התאבדות לא מודעת. אחרים טענו שירו בו חבריו ליחידה למרות שאין לכך ממש ביסוס.

קשה לקבוע מה רע ומה טוב בכל הקשור לאושוויץ ועולם הקשור בשואה, גרינבוים בסיפור חייו הטראגי מגלם את הקונפליקטים והשאלות הקשות שנותרו כצלקת מאז.