הרקע ההיסטורי מאחורי אוסקר שינדלר הבריטי

ישנה אירוניה גדולה מאחורי סיפורו של שינדלר הבריטי, האירוניה היא שפקיד בורסה צעיר בן 29 הצליח להציל 600 ילדים יהודים. יש לציין שגם ממשלת בריטניה שהסכימה לקבל את הילדים היהודים, סירבה לקבל כמויות גדולות של פליטים יהודים כך גם שוודיה. שום מדינה לא הסכימה לקבל יהודים, מלבד מדינות דרום אמריקה ומדינות שנסמכו על פעולות יחידים.

כדי לעשות סדר עם נושא ההגירה וההצלה, יש לציין שבימים אלו רק יהודי גרמניה ואוסטריה רצו להגר ממדינותיהם. בגרמניה ערב המלחמה, היו 250 אלף יהודים וכמחצית מכך באוסטריה. הנאצים בראשותו של אדולף אייכמן שהיה בתקופה זו בדרגת סגן, הקימו משרד שמטרתו להנפיק אשרות ליהודים שרצו להגר. באותם שנים הפתרון הגרמני, היה הגירה מרצון של יהודי גרמניה , שברקע נותנים להם דחיפה בדמות חוקים מפלגים כמו חוקי נירנברג ואווירת פוגרום. באוסטריה השפילו יהודים, בגרמניה הייתה אלימות מוסווית כנגדם.

כמחצית מיהודי גרמניה ואוסטריה עד פרוץ המלחמה הצליחו להגר. יש לציין שרוב אלו שהיגרו, היגרו מאותן סיבות שאנשים גם כיום מהגרים: היה להם כסף, קשרים ומקצוע. הרכבות אותם הוציא ניקולס וינטון, שהשוואה בינו ובין שינדלר היא די מגוחכת נעשתה לפני המלחמה מצ'כוסלובקיה, שהייתה באיום בכיבוש מגרמניה. שינדלר הגרמני היה תעשיין ששיתף פעולה עם הנאצים לאורך המלחמה ובשל כך הצליח להציל יהודים. וינטון, שמעשהו אצילי ויוצא דופן הציל יהודים כמעשה חד פעמי ולאחר מכן ניתק מגע עם אירופה בשל המלחמה.

מעשהו של וינטון ייחודי מכמה טעמים. ראשית יהודי צ'כוסלובקיה באותם שנים, לא רצו להגר רק מעטים הבינו את הסכנה ובייחוד הסכימו לנטוש את ילדיהם. שנית ארגון רכבת הילדים, היה מעשה יוצא דופן בייחוד משום שבריטניה באותם שנים, התנגדה להגירה באותם שנים גם מטעמים אנטישמיים וגם מטעמים אינטרסנטים. הסיבה שהוריהם לא יכלו להגיע, הייתה שבריטניה הגבילה הגירת יהודים בגירים, בשל בעיות כלכליות מהם היא סבלה באותם שנים.

עשרות אלפי יהודים ניצלו, בשל מעשי יחידים במהלך מלחמת העולם השנייה. שום ממשלה בעולם לא קיבלה יהודים, כמדיניות באותם שנים. תשובתו של רוזוולט למכתבו של וינטון שדרש לקבל יהודים, לא הייתה מפתיעה. חוקי ההגירה הנוקשים האמירקאים הגבילו יהודים מלהיכנס אל תחומי אמריקה מתוך אנטישמיות ולכן לא הייתה סיבה שרוזוולט יחרוז מן הכלל ויסכים לקבל ילדים יהודים. מעשי יחידים הם אלו שהצילו יהודים מציפורני הנאצים, ממשלות אטומות גרמו למותם.