היום הראשון בו יהודים הושמדו בגז באושוויץ

בשנת 1941 היה ידוע לצמרת הפיקוד הגרמנית שיהודי אירופה אמורים להיות מושמדים. השיטה של ירי בבורות לא הייתה אפקטיבית דיה, אז הם החליטו לשנות מתודה לשיטה שתפחית את החרדה והקושי של הרוצחים בהתמודדות עם הקרבנות. השיטה שנבחרה הייתה המתה בגז, משום שלפי דעתו של היינריך הימלר היא היעילה ביותר והנקייה ביותר. המשימה הוטלה על מפקד המחנה רודולף פרנץ הס להכין את המחנה להשמדה פיסית של היהודים. פקודה זאת היתה במסגרת ביצועו של "הפתרון הסופי" שהחלה להתגבש באותה תקופה. תחילת הרצח של יהודי אירופה התקיים במחנה האם (תא הגז והמשרפה מס' 1) החל מסתיו-חורף 1941.. 

ההמתה החלו באמצעות גז ציקלון ב'". ב-3 בספטמבר 1941 נערך הניסוי הראשון בהמתה בגז, במרתף של בלוק 11 ב"אושוויץ 1", הידוע כ"בלוק המוות"; קורבנותיו היו 600 שבויי מלחמה סובייטים וכ-250 אסירים חולים.הציקלון בי הוא גז ששימש להשמדת חולדות ומזיקים והוסב לרצח בני אדם. עקרון מרכזי בביצוע הפתרון הסופי באושוויץ היה הונאת הקורבנות. ליהודים נאמר כי הם עומדים לעבור חיטוי כביכול, לשם שיפור מצבם הבריאותי, לקראת ביצוע העבודות הגופניות שעליהם יהיה לבצע במחנה. הקורבן אמור היה לחוש בתרמית בשנייה האחרונה, כאשר המלכודת כבר נסגרה הרמטית, ולא נותרו דרכי חילוץ. עקרון נוסף שעמד לנגד עיני הגרמנים, היה הסילוק המוחלט של עקבות הפשע, ולצורך כך הוחלט לשרוף את גופות הנרצחים וגם להיפטר מכמויות האפר הגדולות שנותרו לאחר השריפה. האסירים היהודים הוכרחו ליטול חלק בכל מגוון הפעולות הכרוכות בהפעלתו של "בית החרושת למוות – אושוויץ". אך חשוב להדגיש, כי הרצח עצמו נעשה תמיד אך ורק בידי הגרמנים עצמם, דהיינו – הגז הקטלני "ציקלון ב'" הוחדר לתאים תמיד בידי אנשי ס"ס.

חוליה חשובה היו הזונדרקומנדו, יחידה של יהודים שנאלצו לעסוק בכל האספקטים של הרצח מלבד הכנסת הגז. את הגז הכניסו אנשי אס אס בלבד, כאשר הגז הובל בתוך מכונית של הצלב האדום על מנת ליצור מראית עין מטעה. אנשים שנשלחו לתאי הגז – יהודים כלא יהודים – לא נרשמו ברשומות המחנה, דבר המקשה על חישוב מדויק של מספר הנרצחים באושוויץ-בירקנאו. יחד עם זאת, ניתן להגיע לאומדן ריאלי של מספר הנרצחים במחנה: מספר היהודים שנרצחו נע סביב 1,300,000, ולנתון זה צריך להוסיף למעלה מ-100,000 אסירים פולניים, כ-17,000 שבויי מלחמה סובייטיים וכ-23,000 צוענים. סך כל הנרצחים במחנה אושוויץ-בירקנאו מגיע לפיכך לכמיליון וחצי בני אדם.

ב-27 לינואר שוחרר המחנה על ידי הצבא הסובייטי, בעת השחרור שרדו 6000 בני אדם.

Image result for ‫ציקלון בי‬‎