ההיסטוריה של כיפת הסלע- המקום הקדוש ביותר למוסלמים בירושלים

כיום עולה בחדשות שמה של כיפת הסלע פעם אחר פעם. כיפת הסלע היא איננה מסגד, אלא מבנה ייחודי שלא נועד לקיום תפילה. אז למה בעצם היא הוקמה?כיפת הסלע הוקמה במאה השביעית, בתקופת שלטונו של הח'ליף החמישי לבית אומיה, עבד אל-מלכ. בית אומיה היו אחת המשפחות החשובות בשבט קוריש, השבט של הנביא מחמד, ולכן הצליחו להשיג את השלטון ולהפוך לשושלת הח'ליפים הראשונה של האימפריה המוסלמית. עם זאת, פלגים אחרים בשבט קוריש התנגדו לשלטון האומיי וכך החלו מרידות שונות בשלטון, אשר נמשכו למעלה מעשור.

אחת מהגרסאות גורסת שכפת הסלע הקומה כתוצאה מאותן מרידות, הקרבות התפשטו לכל רחבי האימפריה וערב הסעודית ולא ניתן היה לעלות למכה. בשל כך השלטון חיפש מקום עלייה אלטרנטיבי ובשל כך הקים את כיפת הסלע בירושלים. בנוסף טוענים י שעבד אל-מלכ הורה להקים מבנה בירושלים אשר יחליף את הכעבה כאתר לעלייה לרגל ויאפשר לעבד אל-מלכ לשמור על כוחו. בשל כך נבנתה מעל אבן השתייה כיפת הסלע, מבנה גדול ומרשים המעוטר בדוגמא המזכירה טקסטיל, בדומה לכיסוי מבד אשר מכסה את הכעבה במכה. יש לציין שהאגדה על מוחמד והעלייה לשמיים מתקיימת מירושלים מקום שקדוש למוסלמים.

לעומתם היסטוריונים אחרים טוענים שבאותה תקופה ירושלים היה מקום מוזנח, ששימש כמזבלה ולשתיית חמורים. החלקים המוזנחים ביותר בעיר היו הרובעים המוסלמיים, בעוד שהשלטונות הביזנטיים נהגו לטפח ולשמר את מבני הדת שלהם. השליטים המוסלמים פחדו שמאמיניהם יפנה לנצרות ורצו להראות שדתם נעלה יותר. לכן, הם הקימו מבנים מפוארים שהתחרו במבנים הנוצריים הקיימים, ויש האומרים שגם כיפת הסלע הוקמה מסיבה זו. בתוך כיפת הסלע עצמה יש עיטור המחזק טענה זו: פסוק קוראני הטוען שלאלוהים אין בן, וככל הנראה מכוון באופן ישיר להפריך את הנצרות.למרות זאת פסוקים אלו אינם ייחודיים לכיפת הסלע ולכן אינם הוכחה חותכת.

כיוון שאנו לא יודעים חד משמעית מדוע הוקם המבנה, הסיבה להקמת כיפת הסלע אינה ידועה. מה שאנחנו יודעים היום הוא שכיפת הסלע הפך למבנה מוסלמי חשוב. השליטים המוסלמים השונים ששלטו בירושלים במשך למעלה מ-1000 שנים דאגו לשמר את המבנה ולשפץ אותו, כך שהוא נותר בשלמותו גם כיום.