האם הייתה ילדות בימי הביניים?

כיום ילדות הוא מושג, שנחשב לאחד הנחקרים ביותר בכל האוניברסיטאות ברחבי העולם. אולם לפי חוקרים רבים, הוא מושג מומצא שהחל בעת החדשה. בימי קדם, מרבית התינוקות והילדים מתו לפני הגיעם לגיל 5. בנמצא לא היו חיסונים, תרופות או יכולת לטפל בפגים. בנוסף הבטיחות בבית הייתה נמוכה וילדים רבים היו מועדים לתאונות ופורענויות. לכן הורים רבים לא השקיעו בילדיהם, מתוך הבנה שאם הם ייצרו קשר עמוק איתם, ישנו סיכוי גבוה שהם לא ישרדו.

לאחר גיל חמש, הילדים הפכו למבוגרים קטנים והיחס אליהם היה שווה ערך לכל אדם בגיר אחר. ניתן לראות זאת, בחלוקת המטלות ילדים עבדו בשדות כמו המבוגרים. כמו כן הם סבלו מאותה מידה של ענישה, שיחקו את אותם משחקים וקיבלו את אותם מנות של מזון. הם לא נחשבו לישות ייחודית, ולכן לא זכו להקלות או יחס מיוחד. הם לא הופרדו מההורים בעת מגע מיני, וכבר מגיל צעיר מאוד הם חותנו וקיימו יחסי אישות. המבוגרים הקטנים נהנו מחופש רב יותר, ישנם עדויות רבות שילדים בגיל 14 כבר היו חלק משדה הקרב. אך הייתה מידה רבה של התעללות, חוסר התחשבות ואטימות רגשית. ילדים נכלאו בבתי סוהר בשל חובות של הוריהם, עברו עינויים וסבלו מנוקשות רבה של הרשויות.

היסטוריונים אחרים סבורים שהייתה מידה ילדות בימי הביניים. הילדים זכו למידה של אמפתיה ואהבה מהוריהם, נמצאו צעצועים שיועדו לילדי אצילים ואף תיאורטיקנים חילקו את הילדות לשלבי ביניים בדומה להוגה דעות מודרניים. ילדים לרוב הונקו וזכו להטבלה, כך שגם אם הם ימותו הם יזכו לקבורה נוצרית. מרבית הילדים בכפרים לא קיבלו חינוך כלל, הם מעולם לא נשלחו למוסדות מסודרים ומלבד לעבודת השדה לא למדו דבר. רק ילדי אצילים זכו למידה מסוימת של חינוך, הם למדו מגיל צעיר לרכב על סוס ולהניף חרב.

גורלם של ילדים, שהוריהם נפטרו או יצאו עם עיוות גופני היה הקשה ביותר. ילדים שננטשו מכל סיבה שהיא, זכו ליחס נוקשה ובלתי אנושי. נטישת ילדים הייתה חוקית, ומסירתם לבתי אסופים היה דבר מקובל. בבתי האסופים הם עברו חינוך מחדש, עבדו בעבודות פרך ורק עשרה אחוז מהם שרדו. ילדים שנולדו עם מום מולד, או מחוץ לנישואין לרוב נרצחו על מנת להעלים עקבות. ילדים אלו נקראו ילדי חילופין, משום שלפי האמונה הם הוחלפו על ידי השטן ורוחות רעות. העולם הקשוח של ימי הביניים לא פסח על ילדים וילדות, שסבלו מיחס נוקדה ואף התעללות. ילדים היו רכושם של הוריהם, שיכלו לעשות בהם כרצונם. כיום הגישה לילדים השתנתה באופן דרמטי, בשל השכלה רחבה שנרכשה על ידי האוכלוסייה ותנאי החיים שהשתנו דרמטית.