האידיאולוגיה הנאצית סיכום לבגרות בהיסטוריה שאלון ב

רקע

האידיאולוגיה הנאצית נוסחה ברובה על ידי היטלר עצמו בספרו "מיין קאמפף" ("מאבקי"). את הספר כתב היטלר בעודו מרצה את עונשו בכלא לאחר ניסיון ההפיכה הכושל שביצע ב-1923. בספר זה גיבש ופירט היטלר את העקרונות המובילים של האידיאולוגיה הנאצית וגם את חזונו לגבי הדרך להגשמתם. הגשמת החזון תביא ליצירת "סדר חדש" שבו ישלוט הגזע הארי באירופה, הגזעים הנחותים ישועבדו והיהודים ייכחדו. האידיאולוגיה הנאצית מאמינה במלחמה מתמדת, ציות עיוור למנהיג ויצירת היררכיה בין גזעים שונים שמעל כולם עומד הגזע הארי.

האידיאולוגיה הנאצית הייתה בסיס לפעולה. חשוב להדגיש, שמרבית העקרונות של האידיאולוגיה הנאצית לא הומצאו על ידי היטלר, אלא רק נאספו על ידו לכדי אידיאולוגיה אחת – לכדי תפישת עולם מגובשת. האידיאולוגיה הנאצית כללה רעיונות מערב רב של תיאוריות גזעניות, אנטישמיות, לאומניות, פוליטיות ומדעיות-כביכול שפותחו במהלך המאה ה-19 וה-20. הוגים אנטישמיים רבים פעלו באותה תקופה, היטלר שאב מרובם השראה ופעל לפי רוח הדברים.

האידיאולוגיה הנאצית הייתה השקפת עולם כוללת שנגעה לכל תחומי החיים – פוליטיקה, חברה, כלכלה, תרבות ודת. היא הוצגה כאמת אחת, יחידה ומוחלטת. חסידיה ראו בה תורה נצחית ואמת מדעית ומוסרית שאין לערער עליה ושכל האמצעים היו כשרים בדרך להגשמתה.מטרתה הייתה להוות קרקע פורייה, שלפיה ייבנה הרייך השלישי שישרוד וישלוט בעולם 1000 שנים לפחות.

 

עקרונות האידיאולוגיה הנאצית:

1. תורת הגזע

במרכז האידיאולוגיה הנאצית עמדה תורת הגזע. על פי תורת הגזע, ישנו אי שוויון טבעי בין בני האדם. האנושות מחולקת לגזעים שאינם שווים מטבעם – ישנם גזעים עליונים וגזעים נחותים.

כדי לנסות ולבסס את תורת הגזע באופן מדעי, השתמש היטלר בעיוות של תורתו של דארווין שנקרא "דארוויניזם חברתי". כזכור, לפי תורתו המקורית של דארווין, בטבע מקיימת מלחמת הישרדות מתמדת בין כל מיני החיות, כשמיני החיות החזקים שורדים והחלשים נכחדים. דארווין לא חילק בתורתו את האנושות לגזעים. ה"דארווניזם החברתי" השאיל את עיקרון מלחמת ההישרדות בטבע לחברה האנושית ואת מיני החיות הפך לגזעים של בני אדם. על פי תפישת עולם זאת, בדיוק כמו בטבע, גם בקרב בני האדם מתנהלת מלחמת הישרדות מתמדת בין הגזעים. סופה של מלחמה זאת יהיה בניצחונם של הגזעים החזקים ובשעבודם והכחדתם של הגזעים הנחותים.

 

תורת הגזע מחלקת את הגזעים לשלוש קטגוריות: יוצרי תרבות, נשאי תרבות ומחריבי תרבות:

  • יוצרי תרבות – הגזע הארי. בראש כל הגזעים ניצב הגזע הארי אליו משתייכים עמי צפון אירופה (נורדים, סקנדינבים). בראש הגזע הארי עומד העם הגרמני. גזע זה הוא הגזע העליון, הגזע ש"יוצר תרבות" ומתחתיו נמצאים כל הגזעים האחרים. לפי היטלר, כל התרבות האנושית, האמנות, המדע והטכנולוגיה הם למעשה פרי יצירתם של הארים. הם שייסדו ופיתחו את התרבות האנושית. לבני הגזע הארי יש תכונות עליונות, הן מבחינה שכלית, הן מבחינה רוחנית והן מבחינה גופנית ולכן הם אלה שצריכים לשלוט בכל הגזעים האחרים.
  • נשאי תרבות –הגזע הסלאבי (פולנים, רוסים, צ'כים). עמים נחותים שנועדו לשרת את הגזע העליון. אין הם תורמים לתרבות האנושית, אלא רק מחקים את תרבותם ואת יצירתם של "יוצרי התרבות" ולכן הם צריכים להישלט על ידי הגזע העליון – הגזע הארי.
  • מחריבי תרבות – היהודים. הם אפילו לא גזע, אלא רק תת-גזע. היהודים ממוקמים בתחתית סולם הגזעים. כל תכונותיהם שליליות והם חותרים ללא הפסקה להרוס את הסדר הגזעי הטבעי ואת התרבות האנושית כולה. כל דבר שהם נוגעים בו נהרס ומתנוון והם מהווים סכנה לקיום האנושות, ולכן יש להכחידם.

 

תורת הגזע שמה דגש מיוחד על טוהר הדם. על פי תורת הגזע, הדם הוא האדם. הגזעים הם חלק מתבנית ביולוגית מוגדרת ומתוכננת: תכונות שכליות, רוחניות וגופניות עוברות בתורשה דרך הדם ולא ניתנות לשינוי. לכן הגזע הארי, שהוא הגזע העליון, חייב לשמור על טוהר הדם כדי שלא יזדהם על ידי דמם של גזעים נחותים, כמו היהודים, שכל מטרתם היא לפגוע בטוהר הדם של הגזע הארי. מיזוג בין דם לדם יוביל לניוון ולהרס של הגזע העליון, ולכן יש לעשות כל מאמץ כדי למנוע מיזוג בין גזעים – כדי שהדם הארי לא יתערבב בדם של גזעים נחותים יותר.

 

2. אנטישמיות – שנאת היהודים

על פי תורת הגזע, היהודים הם מחריבי התרבות האנושית. מטרתו של העם היהודי היא להרוס כל עם שבקרבו הוא יושב כדי להשתלט על העולם כולו ואז להחריבו. היהודים הם חסרי יכולת לעבוד וליצור, אלא רק בעלי יכולת להרוס, לרמות ולנצל את סביבתם. מאפיינים אלה בתכונותיהם גורמים להם להפוך לטפילים בחברה שבה הם חיים.

האנטישמיות הנאצית ראתה בגוף היהודי ההפך הגמור מהגוף הגרמני – בעוד כל הגרמנים יפים, חזקים, חרוצים ומוכשרים, כך כל היהודים מכוערים, עצלנים, רמאים ונצלנים. כישרונם היחידי של היהודים טמון ביכולתם לשמור על טוהר הגזע היהודי. הסכנה הגדולה היא שיהודים יחללו את טוהר הדם של הגזע הארי.

יש לציין שהאנטישמיות הנאצית היא ערבוב בין תפיסות ורעיונות אנטישמיים שמקורם באירופה. בעבר היהודים הואשמו ברציחתו של ישו, ורעיונות אלו חלחלו ועברו שינויים במהלך השנים. היהודים קיבלו מנופליאון אמנציפציה, כתב זכיות שמשלב אותם באופן מלא בחברה. השילוב הוביל רבים מהם לעמדות מפתח ולשנאה של שכניהם הנוצרים.  האמנציפציה יצרה שלב חדש בשנאת היהודים, שלא מבוססת על דת אלא תפיסה שהיהודים הם גזע נפרד שמעוניים להשתלט על שאר הגזעים.

לפי היטלר, היהודים מעולם לא רצו להתערות בסביבתם. ההתערות הייתה למראית עין, חלק מהעמדת פנים והונאה שמטרתה להסוות את כוונותיהם האמיתיות. היהודים נתפסו כשורש כל הרע וכאחראים להפצת כל רעיון המנוגד לרוח הנאציזם – ובראשם, הליברליזם והסוציאליזם.  בזמן כתיבת האידיאולוגיה הנאצית, היהודים כבר חדרו לכל ענפי הכלכלה, התקשורת והפוליטיקה בגרמניה ובעולם כולו כדי להפיץ את רעיונותיהם. הם ניסו באמצעות הפצת שקרים, תחבולות ומזימות להשתלט על גרמניה ועל העולם כולו.

היהודים מתוארים על ידי היטלר כחיידקים שחדרו לגוף הבריא של האומה הגרמנית ומנסים להרוס אותו מפנים. על הגזע הארי, והנאצים בראשם, לחשוף את כוונותיהם האמיתיות של היהודים לנהל נגדם מלחמת חורמה שבסופה הגוף הגרמני יטוהר מהחיידק היהודי.

 

3. מרחב המחייה

הגזע הארי, שנמצא בתהליך מתמיד של צמיחה והתפתחות, צריך "מרחב מחייה" – הוא צריך שתהיה לו קרקע נוספת ומשאבים נוספים שבהם יוכל להשתמש כדי להמשיך ולהתפתח. מרחב מחייה זה נמצא ממזרח לגרמניה, במקום מושבם של העמים בני הגזע הסלאבי הנחות.

זכותו של העם הגרמני, כעומד בראש הגזע הארי וכשליט העתידי של העולם כולו, להבטיח לעצמו מרחב מחייה זה באירופה. כך יוכל למצוא הגזע הארי את מקורות המזון וחומרי הגלם שיבטיחו את קיומו ויאפשרו את המשך עמידתו בראש האנושות כולה. את הזכות למרחב המחייה יממש הגזע הארי במלחמה. לאחר שיכבוש הגזע הארי את מרחב המחייה שלוה, הוא ייצור "סדר חדש" שבו הארים יהיו האדונים, הסלאבים משרתיהם והיהודים ייכחדו.

המדינות שנחשבת "לאריות", כגון בריטניה וצרפת יהיו חלק מהרייך השלישי, ותושביהם יהיו שווים, אך עליהם יהיה לעבור חינוך מחדש.

 

4. עקרון המנהיג – "הפיהרר"

המאבק למימוש עקרונות האידיאולוגיה צריך להיות מובל על ידי אדם אחד בלבד: הפיהרר. הפיהרר צריך לעמוד בראש המדינה הגרמנית ולהוביל אותה לניצחון במאבק. הוא אינו יכול להיות כפוף לחוקים ולכן הוא נמצא מעל כל חוק שנכתב על ידי בני אדם. אסור לערער או לחלוק על דבריו, החלטותיו או דרכו. הפיהרר הוא עליון הן בתכונותיו והן בכישוריו. הוא לא נבחר או מונה לתפקיד על ידי העם, אלא נבחר על ידי האל כדי להוביל את העם הגרמני והגזע הארי לשליטה בעולם כולו. הפיהרר נשלח להוביל את העם הגרמני לעתיד מפואר ולכונן את "הסדר החדש" באירופה.

כל סמכויות השלטון נמצאות בידי הפיהרר משום שרק הוא יודע מה טוב בשביל העם, והוא זה שמבטא את רצון העם ופועל למימוש ייעודו הטבעי של הגזע הארי לשלוט בגזעים האחרים. לכן קיימת זהות מוחלטת בין רצון הפיהרר לבין רצון העם הגרמני – מי שלא מסכים עם הפיהרר הוא בוגד בעמו ובמדינתו. גרמניה תחת שלטונו של הפיהרר תהיה מדינה חזקה ומאוחדת.

 

5. שלילת הליברליזם והסוציאליזם

האידיאולוגיה הנאצית הייתה מבוססת על עקרון שלפיו כל הגזעים אינם שווים מטבעם, ולכן, היא שללה כל אידיאולוגיה שהייתה מבוססת על עקרון של שוויון. הנאצים שללו גם את הליברליזם וגם את הסוציאליזם משום שאלה היו המצאות של עמים חלשים, שלא יצליחו לשרוד את מלחמת הגזעים. הנאצים ראו בכל ניסיון לטעון שצריך להגיע לשוויון בין בני אדם ביטוי לחולשה ומנוגד לטבע. הנאצים שללו את הליברליזם משום שהיה מבוסס, בין היתר, על שוויון בפני החוק, על הגנה על זכויות מיעוטים, על ריבוי דעות, על סובלנות פוליטית ועל הכרעת הרוב – עקרונות פסולים בעיני הנאצים. הנאצים שללו גם את הסוציאליזם, משום שעל פי הסוציאליזם כולם שווים – אין גזעים ואין לאומים, ושעל מנת להגיע לשוויון בין בני אדם יש להגיע לשוויון כלכלי ביניהם ולבטל את כל ההבדלים ביניהם – עקרונות הסותרים את האידיאולוגיה הנאצית. גם הליברליזם וגם הסוציאליזם הומצאו וקודמו על ידי היהודים כדי לנסות ולפגוע בניצחונו של הגזע הארי במלחמת הגזעים.

 

6. קידוש המלחמה

על פי תורת הגזע, המלחמה בין הגזעים היא חלק מחוקי הטבע, היא מלחמת הישרדות מתמדת ובלתי נמנעת. לכן, עם שלא נלחם סופו שיתנוון ויוכחד על ידי עם אחר. שלום בין עמים מביא רק לדעיכה והתנוונות, ריקבון ושקיעה. ההיסטוריה האנושית כולה הינה רצף טבעי של מאבקים בין גזעיים על שליטה. לפי היטלר, ההתפתחות הטבעית השתבשה ועל הגזע הארי לתקן את המעוות. על הגזע העליון לחזור לדרגה של שליטה ואדנות על פני הגזעים האחרים ולשם כך יש לנהל מלחמת חורמה בגזעים האחרים עד לניצחון המוחלט.

היטלר טען שבמלחמה באות לידי ביטוי כל התכונות הנעלות של הגזע הארי – לחימה, אומץ, תושייה, גבורה, כוח ורעות. הניצחון במלחמה יאפשר את ביסוסו של "הסדר החדש" שבו הארים יהיו האדונים, הסלאבים משרתיהם והיהודים ייכחדו.

 

7. עליונות המדינה

המדינה הגרמנית צריכה להיות מדינה ארית טהורה. זוהי מדינתו של העם הגרמני (ה"פולק") והיא תושתת על טוהר הגזע וטוהר הדם. התכלית העליונה של המדינה היא לשמור על אחדותו ועל טוהרו של הגזע הארי ולהמשיך לקדמו כיוצר התרבות האנושית. במדינה יחיה רק עם אחד – העם הגרמני ולזרים לא יהיה מקום במדינה. המדינה היא הערך העליון וליחיד אין זכות קיום ללא המדינה. המדינה תשלוט בחייו של היחיד, ותקבע לו מה לעשות לפי צרכיה. אין כל חשיבות ליחיד ולצרכיו, לזכויותיו ולשאיפותיו. היחיד צריך לעשות כל מה שמצווה עליו המדינה, ואף להקריב את חייו למענה, כאשר יידרש לכך. בראש המדינה עומד המנהיג, הפיהרר. צוויו מוחלטים וערעור על החלטותיו או דרכו הוא ערעור על המדינה.

אחדות הגרמנים תבטיח את אחדות המדינה, את חוזקה ואת חוסנה הנדרשים כדי לנצח במלחמת הגזעים. כמו כן, עליונות המדינה תבטיח את החזרת גרמניה אל עבר ההיסטוריה המפוארת שלה – אל הרייך בן אלף השנים – אל האימפריה הגרמנית הגדולה.