ביקורת ספר: חומר אנושי טוב, יהודים מול ציונים 1945 – 1951, מאת: יוסף גרודזינסקי

הספר "חומר אנושי טוב, יהודים מול ציונים 1945 – 1951" נכתב בידי ד"ר יוסף גרודזינסקי, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב והמחלקה לנוירולוגיה באוניברסיטת בוסטון ומתעניין גם בהיסטוריה.

הספר מביא תקופה שעדיין לא טופלה לעומק על ידי ההיסטוריונים, לאחר מלחמת העולם השנייה ועד לשנים הראשונות של ישראל הצעירה. ניצולי השואה, הפליטים והעקורים ניסו לבנות את חייהם מחדש ועברו למחנות עקורים שמטרתם הייתה להכינם להגיע לארצות שונות (ב-1945, כאמור, מדינת ישראל עדיין לא הייתה קיימת  והיו קשיים להגיע לארץ בגלל התנגדות הבריטים).

בספר מתוארים חייהם והבעיות שבהם נתקלו העקורים. הגיעו אליהם נציגי התנועה הציונית, אך הפליטים לא רצו תמיד להישמע להם. הם הביאו בכפייה עקורים לארץ ולפעמים אף מנעו חילוץ ילדים ניצולים מגרמניה בשנת 1945.

פרופ' גרודזינסקי הסתמך על חומר ארכיוני רב שמעורר שאלות קשות על הדרך בה הוקמה מדינת ישראל. הוא טוען שהתקופה בה עוסק ספרו הייתה תקופת תפר, שנחבאת מול המאורעות הגדולים שהתרחשו אז, כמו מלחמת העולם השניה, השואה, מלחמת העצמאות, התקומה. זאת תקופה מבולבלת והוא התמקד במחנות של שארית הפלטה בגרמניה, באוסטריה ובאיטליה אחרי מלחמת העולם השניה, שם נחרצו הגורלות של אלפי יהודים. לשם הגיעו פליטים חסרי בית ואזרחות, ללא דרכונים ומטרה, אך גם הרבה משקמים עם הון ומשאבים חיוניים ומשם זרמו היהודים הניצולים למקומות שונים בעולם, כולל למדינת ישראל, להפוך לחיילים בצבא הנלחם על חייו.

ספר מרתק ומעניין, שדן בתקופה קשה ומרתקת בחיי היהודים בארץ ובעולם ופרופ' גרודזינסקי מביא אותנו לתובנות קשות ומעניינות.