סיפורו המורכב של אליעזר גרינבוים

שיתוף הפעולה של יהודים עם הנאצים ועוזריהם הוא אחד מהסוגיות הנפיצות ביותר בתולדות ההיסטוריה של השואה. יהודים רבים, שהיו לדוגמה קאפואים, נרצחו בישראל בשל חשדות שהם היו משתפי פעולה עם הגרמנים. בנוסף הואשמו חברי מועצת היודנראט, שניהלו את הגטאות בכך שהם לא המרידו את תושבי … קראו עוד….