סיפורים מההיסטוריה: מלחמת האזרחים הפינית

כיום פינלנד היא מדינה עשירה ורגועה, שהנושא שמרגיז בעיקר את אזרחיה הוא מזג האוויר. אולם לפינלנד יש היסטוריה עקובה מדם, שהגיעה לשיאה בתקופת מלחמת העולם הראשונה. במאה ה-19 פינלנד סבלה רבות מן ההתגוששות הבלתי נפסקת בין האימפריה הרוסית ושוודיה שהיו לה אז שאיפות אימפריאליסטיות, הפינים … קראו עוד….