פייבל פולקס והנאצים: האיש והתעלומה

בשנת 1937 בברלין, ימי שיא הרדיפות כנגד יהדי גרמניה קצין גסטפו נפגש עם יהודי בשם פייבל פולקס. לקצין קראו אייכמן, אדם שלימים יהיה הכוח המארגן מאחורי השמדתם של 6 מיליון יהודי אירופה. רבות לא ידוע על פולקס, נולד בשנת 1900 בפולין והיגר לארץ ישראל בשנת … קראו עוד….