קהילות יהודיות שחרבו :קהילת קרקוב

קהילת קרקוב בפולין הייתה קהילה גדולה ומשגשגת לפני שהגרמנים כבשו את פולין במלחמת העולם השנייה. יש להבדיל בין קהילות יהודיות בערים ובעיירות הקטנות לאורכה של פולין. בערים הפולניות היו היהודים עשירים וחילוניים יותר מאשר בעיירות הקטנות. היהודים עסקו בעיקר במסחר ובמקצועות חופשיים, והיו רבים מהם … קראו עוד….