היהודי החרישי

מבוסס בחופשיות על קטע מספרו של דב פרייברג ז"ל "שריד מסוביבור" באחד מהמשלוחים שהגיעו מגטאות פולין כמדומני, הגיע יהודי שכמעט ולא השמיע את קולו. כאשר בחרו בו בסלקציה לעבוד בפרך, הוא לא השמיע  צליל. את בשורת האיוב על רציחתם של משפחתו מתוך הארובות השמימה, הוא … קראו עוד….