האם ביצוע ברית המילה בבנים מנע מהיהדות להתפשט בעולם?

מלומדים יוונים ורומים הרגישו לאחר מותו של ישו קרבה ליהדות. הסיבות לכך היו מגוונות: ערכי המשפחה היהודית, היחס ההומאני לעניים ובעיקר – הרצון ליצור רפורמות מקיפות בכל הנוגע ליחסי אדם – אל. אותם מלומדים פנו ליהדות ומצאו בה עומק ויופי ולכן רצו לשווק את הרעיון … קראו עוד….