המקדש הנוסף שפעל לצד בית המקדש בירושלים: מקדש חוניו

במקביל לבית המקדש בירושלים פעל במחצית השנייה של תקופת בית שני בית מקדש נוסף במצרים. מדובר במקדש חוניו. המקדש היה שייך לקהילה היהודית במצרים, שהייתה עשירה וגדולה מבחינה מספרית. הקהילה התפרסמה במיוחד בשל תרגום השבעים (תרגום התנ"ך ליוונית), בנוסף פעלו בה אנשי רוח יהודים חשובים … קראו עוד….