תעלומת היעלמותו של הלגיון התשיעי

אחת התעלומות ההיסטוריות הגדולות ביותר היא תעלומות העלמו של הלגיון הרומאי התשיעי המכונה היספניקה. הלגיון היה אחד מהטובים שהיו לאימפריה הרומית והרקורד שלו מוכיח זאת. הלגיון הוקם על ידי גנאיוס פופיוס אחד מהמצביאים המפורסמים בתולדות העולם העתיק, יריבו הגדול של יוליוס קיסר.  האזכורים ללגיון שנלחם בספרד (כפי שמעיד שמו) בבריטניה ובמקומות אחרים מפסיקים אחרי המאה השניה לספירה וככל הנראה קיומו חדל במאה השניה לספירה.

רצף הניצחונות ויוקרתו התעמעמה לאחר שהפסיד בבריטניה לבודיקה , אשה שהציתה מרד רחב היקף בכל רחבי בריטניה בשנת 60 לספירה. רבים מאנשיו נהרגו במרד והוא נאלץ לבקש סיוע מלגיונות נוספים שהגיעו וחילצו את אנשיו ממוות בטוח. הלגיון מנה קרוב ל-5000 לוחמים, והוא נע בין זירות קרב שונות של האימפריה הרומית. הוא היה ידוע כלגיון עם חיילים ותיקים ומיומנים ולכן נשלח למשימות קשות במיוחד.

שנן עדויות לאנשים מהלגיון גם אחרי 108 כך שהוא לא הושמד אז. תאוריה אחרת אומרת שהגדוד הושמד ביהודה בזמן מרד בר כוכבא (120-132). אפשרות נוספת היא שהלגיון הושמד במלחמה נגד הפרתים בשנים 160-166. בכל מקרה בזכרונותיו של הקיסר מרקוס אורליוס (מלך 161-166) הלגיון לא מוזכר כלל.

עד היום חוקרים רבים מנסים לבדוק ולמצוא מה עלה בגורלו של הלגיון, רובם מאמינים שהיה זה בר כוכבא שהצליח לחסל את לוחמי הלגיון ותיקי הקרבות. אחרים משוכנעים שהיו אלה שבטים סקוטיים והיטמעות של חיילי הלגיון באוכלוסייה המקומית שהביאו להיעלמות החיילים. כך או כך גורלו של הלגיון נשאר עמום עד היום ונחשב לסמל הגדול ביותר להתמוטטות האימפריה הרומית.