קהילות שהוכחדו בשואה- קהילת יהודי פראג

מעבר לבניינים הצבועים בעיר העתיקה, ישנם רחובות בהם צעדו אלפי יהודים בפראג התוססת. יהודי צ'כיה על חמישה עשר אלף מצבותיהם, היו הקהילה היהודית העשירה ביותר במזרח אירופה. יהודי העיר היו חלק מאופייה ועושרם ניבט מכל פינה, החל מבתי הכנסת המפוארים שניצבים בגאון ועד לבתי הקיט הפזורים ברחבי העיר עליהם פרנץ קפקא אהב להביט. זו קהילה שזכתה לסובלנות ולשגשוג כתוצאה מהגנת השליטים על היהודים שתרמו רבות לשגשוגה של העיר.

פראג זו עירו של המהר"ל, השל"ה הקדוש ורבים אחרים. זו העיר הראשונה באירופה שהודפסו בה ספרי קודש בעברית וטובי הרבנים העבירו שיעורים בשפת הקודש אליהם הגיעו יהודים מכל רחבי אירופה. במאה ה-19 הגיעה לפראג תנועת ההשכלה, מה שגרם להתבוללות אך גם להצלחה רבה בקרב היהודים. יהודי פראג היוו רק כחמישה אחוזים מאוכלוסיית העיר ורבים מהם היו פטריוטיים ואף שירתו בהגנת העיר. בשל שילובם החיובי של הקהילה היהודית בעיר, התנועה הציונית לא הצליחה לנטוע שורשים בקרב האוכלוסייה המקומית. נפתחו מספר בתי ספר ואף פרנץ קפקה פינטז על עלייה לארץ ישראל, אולם ניתן לומר שמרבית היהודים שמרו על נאמנות כמעט מוחלטת לארצם ונענו על ידי תמיכת השלטונות בצ'כיה.

הקהילה היהודית במלחמת העולם השנייה נפגעה קשות מהמלחמה. בתחילת המלחמה היא תמכה ביהודים שהגיעו מכל רחבי אירופה אולם לבסוף היא קרסה תחת עול הגזירות. את המשרד לטיפול ביהודי העיר והמדינה, ניהל הצורר אודלף אייכמן בעצמו. בתחילה נשלחו המשכילים ומכובדי העיר למחנות העבודה, ולאחר מכן הוקם  הגטו בטרזינשטאט. לשם נשלחו תושבי העיר. גטו טרזין הוא עיירה מוקפת חומה שהוקמה בשנת 1940. את הגטו ניהלו ישירות חיילי אס.אס יחד עם חיילים צ'כים שכיבדו יותר את היהודים.

הגטו היה אמור לשמש כגטו ראווה עבור אנשי המערב ולכן התקיימו בו חיי תרבות עשירים שכללו כמה מטובי האומנים בכל אירופה. בגטו שרר רעב כבד ורבים מיהודי פראג נפגעו מכך רבות. יתרה מכך, המשלוחים לאושוויץ לא פסקו ולמרות שהגיעו לגטו משלחות מהצלב האדום עדיין מצבם של יושביה לא השתפר. מתוך 160 אלף יהודים שנשלחו למחנה רק 19 אלף הצליחו לשרוד את אימי השואה. לפני המלחמה היו בעיר כ56 אלף יהודים ואחריה שרדו קרוב לעשרת אלפים. כיום ההערכה היא שיש בעיר שלושת אלפים יהודים, עדות עצובה לקהילה מפוארת שרק מבניה שרדו את המלחמה ורבים מבניה נרצחו ועמם אבדה מסורת מרשימה של קהילה מפוארת.