קהילות יהודיות שחרבו :קהילת קרקוב

קהילת קרקוב בפולין הייתה קהילה גדולה ומשגשגת לפני שהגרמנים כבשו את פולין במלחמת העולם השנייה.

יש להבדיל בין קהילות יהודיות בערים ובעיירות הקטנות לאורכה של פולין. בערים הפולניות היו היהודים עשירים וחילוניים יותר מאשר בעיירות הקטנות. היהודים עסקו בעיקר במסחר ובמקצועות חופשיים, והיו רבים מהם שנבחרו לעיריות בבחירות המקומיות.

בעיר קרקוב היה מיזוג בין מערב ומזרח. יהודים רבים למדו בישיבות, שנחשבו לטובות באירופה, והיה קשר טוב בין יהודים חרדים למתבוללים, שרצו להיטמע בתרבות הפולנית.

לשיאה הגיעה יהדות קרקוב לפני מלחמת העולם השנייה, אז שהו בה כחמישים אלף יהודים. זו הייתה קהילה אדוקה ברובה, שכללה עשרות בתי מדרש ובתי כנסת, שהיו פזורים ברחבי העיר. לצד חרדים רבים, התקיימה פעילות ספורטיבית אינטנסיבית ציונית לצד פריחה של השכלה ואוניברסיטאות לרוב.

כאשר הגרמנים הגיעו לקרקוב, הם החלו לקבץ יהודים לגטו הגדול שהוקם. אל העיר הגיעו פליטים יהודים, שהפכו את המקום לריכוז יהודי גדול במיוחד. היהודים נדחסו לגטו, שחוסל בהדרגה, פיסה אחר פיסה. בגטו פעלה מחתרת, שרבים מבניה הפכו לפרטיזנים וברחו ליערות. הפעולה המשמעותית ביותר שנקטו בה הייתה תקיפת בית קפה, בו בילו קצינים גרמנים והריגת כעשרים מהם.

לבסוף, אנשי הגטו נשלחו לאושוויץ וחוסלו. גם בכירי היודנראט ואנשי המשטרה היהודית זכו לגורל דומה. הקהילה היהודית הגדולה בעיר היפה והציורית אינם עוד. חיים יהודים שלמים נמחקו בתקופה קצרה במיוחד, בדרך אכזרית ואלימה.