ממלכת הלילה

מבוסס על רשימותיו של אלמוני אשר נרצח באושוויץ בירקנאו בערך בשנת 1944, אזכור ניתן למצוא ברשימות של הזונדר קומנדו בבירקנאו

עם החלפת המשמרות בין הירח והשמש תוגה נופלת על מחנה בירקנאו. רוחות המתים מיללות בבכי חרישי בין המשרפות, השומרים הקלגסים מדליקים את פנסי הלילה ודממת מוות עוטפת את אדמת פולין המקוללת. שמים שחורים משחור מופיעים, עטופים בפ'יגמת כוכבים, מבריקים כיהלומים בורקים הלועגים למצבו של היהודי. ממלכת הלילה המקוללת מרימה את ראשה, משרתיו של לוציפר יוצאים למחול המתים ומחפשים את קורבונותיהם האומללים בין אסירי המחנה. מלאך המוות איש הלילה וקלשונו קוצרים את מנת הדם היומית, עבדותם רבה וקציר הנשמות מניב רווחים יפים.

אולם במרחק קצר, במללכה שבה אלוהים מולך המציאות שונה. המלאכים שבוכים על גורלו של היהודי האומלל, מביטים מתוך הכחשה על בית פולני חם. האח הבוערת בעוצמה, העצים המוציאים זרדים, האוכל המתחמם לו באיטיות. ריחות של שישי עולים באפם של המלאכים. נדהמים הם מהאנשים האדישים מהרצח המשתולל במרחק הליכה מביתם, טווים להם חלומות ופנטזיות על המחר , מגף הפירט הנאצי עוד לא מעך את עתידם או מחה את שמחתם. הצעירים לצדו של קופידון מתאהבים , מתנשקים בלהט ישובים על ספסל, עושים אהבה ומתווכחים בלהט כאופי האדם.

המלאך גבריאל מנגן לו בהרמוניה ובעונג. מתמוגג ממשפחות המרצחים הולכים לאופרה, שרים זמירות שישי ומתפללים בכנסייה לישו אלוהיהם. מנגנים על כלי מלכות, כמו דוד מלך היהודים לפני דורות רבים. רוקדים בפני אפר המתים המתנוסס ברוח, צעדי ואלס הרוקעים על אדמת קבר פתוחה ומדממת.

נדמה שלעולם ישנם שמים עבור העמים הנוצרים ושמים עבור היהודים. ממלכת הפאר וההדר עם הכוכבים הנוצצים ומללכת המוות שנופלת אל תוך תהום הגיהנום המרצד בשנאה יוקדת. רק הכוכבים הנופלים בוכים בכי חרישי על הנשים, הגברים והפעוטים שחצו את הגבול למללכת הלילה של בירקנאו.