ה-G20 – הוועדה שקובעת את גורל העולם

בשנים האחרונות לאו"ם יש חשיבות הולכת ופוחתת. ההחלטות שלו אינן נאכפות ורוב ההצבעות שמדינות קטנות משתתפות בהן אינן מקבלות תהודה.

מטרת ה-G20 היא הקמת מסלול עוקף או"ם והקמת מסגרת של שיתוף פעולה כלכלי עולמי גלובאלי, שיגבש תוכנית לשיתוף פעולה עולמי, על מנת שיהווה מענה לאתגרים הגלובאליים. המדינות הגדולות, שמעוניינות לקדם את האינטרסים שלהן ללא התחשבות במדינות קטנות או עניות, הקימו ב-1999  ועדה שכוללת בתוכה את הנגידים ושרי האוצר החשובים בעולם.

הועדה שינתה את פניה, וכיום היא לא רק משמשת לתיאום כלכלי, אלא תיאום מדיניות והשפעה על מהלכים צבאיים ומדיניים עולמיים. הבעיה בוועדה זו, שהיא הופכת לקוטבית ככל שהשנים עוברות, ומתגלות בה חילוקי דעות. למשל, נוצר גוש של מדינות מתפתחות, בראשות ברזיל, שעומד נגד ארצות הברית והאיחוד האירופי, ומטרתו קידום האינטרסים של המדינות הרוצות להפוך להיות מעצמות.

נושאים מגוונים עולים בוועדה, כמו, לדוגמה, תיאום מדיניות לצמיחה עולמית, הגברת הפיקוח על פליטת גזי חממה ועוד. כיום יש התנגשויות בין רוסיה לארצות הברית, שכל אחת מהן מעוניינת להפוך להיות מנהיגה עולמית.

הוועדה מהווה שיקוף של הלכי הרוח בעולם, ופעמים רבות נידונו בה סוגיות שלא נוגעות ישירות למדינות המשתתפות. מצבה של ישראל ביחס למבצעים בעזה ובצפון נדונו בוועדה, ונוסחו החלטות משותפות בסיומה של ישיבה.

לG20- קיים כוחו עצום בכל הקשור להשפעה על מגמות גלובאליות, ולהחלטותיה יש משקל אופרטיבי מעשי, שיכול להשפיע על העולם כולו.