המלכים הארמים שניסו למנוע את הרס בית המקדש

כאשר אנו מציינים את צום תשעה באב והרס בית המקדש, מפתיע לגלות שלאורך ההיסטוריה היו שתי ממלכות יהודיות. מלכי חדייב, ממלכה דוברת ארמית ששכנה באזור ארביל שבכורדיסטן העיראקית של ימינו. המלכה הלני, ששלטה בחדייב התגיירה בשנת 56 בשל שני יהודים שהגיעו לחצר ארמונה. לאחר שקבלה את עצמה את היהדות, היא יצאה למסע לירושלים על מנת לחזות בבית המקדש ולהקריב קורבנות. מסופר שזו הייתה שנת בצורת, ולכן היא תרמה לעניים ונחשב לצדיקה משכמה ומעלה. היא הוסיפה לתרום לעם היהודי ובנתה ארמונות מפוארים ותרמה תכשיטים מכסף וזהב לבית המקדש.

לאחר מותה היא נקברה בירושלים במקום הקרוי "קבר המלכים". היא מוזכרת בחיבה רבה בחז"ל ובמקורות נוספים. קברה ושל בניה נחשבו לפני התקופה הרומית לאחד מפלאי העולם העתיק, בשל יופיים שיצא למרחקים. גם בניה נשארו נאמנים לעם היהודי שמלכו אחרי איזטס (מת 55) ומונבז (מת אחרי שנת 70) קבלו על עצמם את ההלכה. הלני המלכה ובנה המלך מונבז תרמו כסף וזהב לבית המקדש ואף בנו לעצמם ארמון מפואר בירושלים. בזמן המרד הגדול בשנים 66-74 סייע מונבז למורדים גם במשלוח צבא וגם מבחינה כספית, הם היו הממלכה היחידה ששלחה חילות לעזרת היהודים שנלחמו באימפריה הרומית.

השושלת הסתיימה עם כיבושי הרומאים בשנת 116 לספירה. רבים מתושבי הממלכה כך סופר המירו את דתם ליהדות בעקבות מלכיהם, אולם לאחר מכן אנשי חדייב שינו את דתם לנצרות. למרות זאת הייתה תקופה בהיסטוריה היהודית ששתי ממלכות יהודיות עזרו אחת לשנייה במלחמתם כנגד אויב חיצוני.