ביקורת ספר: ״מי יכתוב את ההיסטוריה שלנו?״ כתב: שמואל ד׳ קאסוב

עמנואל רינגלבלום  היסטוריון שנרצח בשואה, יזם את אחד מהפרויקטים החשובים ביותר בתקופת מלחמת העולם השנייה והוא עונג שבת. קבוצה של היסטוריונים ואינטלקטואלים יהודים, תיעדו בסתר בין השנים 1940 ועד 1943 את חייהם של היהודים בגטו ורשה. מסמכים בעלי חשיבות, זיכרונות וראיונות עם תושבי המקום היו חלק מהרפרטואר של המתעדים.

הארכיון שהוטמן בכדי חלב, שרק חלקם נמצאו לאחר המלחמה אינו מסמך היסטורי יבש. הוא מכיל מודעות שנתלו בגטו, פרוטוקולים של ישיבות היודנראט ואף ראיונות עם ניצולים שברחו ממחנות המוות. חלק מהמידע הוברח החוצה מן הגטו, מתוך מטרה ותקווה שהעולם יתערב למען היהודים ויפסיק את הטבח. עונג שבת, הוא מקור המידע המקיף ביותר על גטאות וחיי היהודים בפולין בזמן המלחמה.

הספר כולל מחקר היסטורי מקיף, שמנתח את הממצאים שעולים מן הארכיון. לצד המחקר, ישנם סיפורים מרגשים של אלו שהיו מעורבים בתיעוד ההיסטורי, כולל רינגלבלום בעצמו.

לעונג שבת אין סוף אופטימי, רובם של המעורבים בו נרצחו בשואה. אולם הם השאירו מאחוריהם חומרים היסטוריים בעלי משמעות,  למען הדורות הבאים, כהוכחה לחשיבות העצומה של התיעוד ההיסטורי.